De Brexit - klaar voor elk scenario

De Brexit

Het Verenigd Koninkrijk staat op het punt de EU te verlaten. Indien onderhandelaars in Brussel en Londen op 29 maart 2019 geen overeenkomst voor een ordelijke Brexit hebben bereikt en de datum ook niet wordt uitgesteld, zou de uitkomst een ‘no-deal Brexit’ kunnen zijn. Dit zal grote gevolgen voor de mondiale handel en dientengevolge voor de logistieke sector hebben. Om die reden heeft Arvato Supply Chain Solutions ruim een jaar geleden initiële maatregelen geïntroduceerd om onze klanten zo goed mogelijk voor te bereiden op een dergelijk scenario.

“Aan de hand van de exitdatum hebben we de datum berekend waarop we moesten beginnen met de voorbereidingen om zoveel mogelijk klanten te kunnen ondersteunen met de beschikbare middelen", legt Sonja Holz, Director of Customs & Trade bij Arvato Supply Chain Solutions uit. In april 2018 hebben de eerste interne meetings en webinars plaatsgevonden waarin de verschillende exitscenario's werden geïntroduceerd en geanalyseerd. Medewerkers in verschillende businessunits die verantwoordelijk zijn voor de implicaties rondom de Brexit ontvingen op regelmatige basis gedetailleerde updates van de onderhandelingen en informatie over de technische details en noodplannen. De tweede fase ging in oktober 2018 van start. Er werd voor elke businessunit een projectleider aangewezen, die via een uitgebreide vragenlijst informatie van klanten verzamelde en met hen samenwerkte om voorbereidende maatregelen te treffen. “Bij deze extreem complexe kwestie is het van essentieel belang dat onze klanten ons, gelijk vanaf het begin en niet ergens halverwege het proces, voorzien van alle relevante gegevens en informatie. Alleen zo kunnen we hen effectief ondersteunen,” zegt Holz. “We opereren op basis van het uitgangspunt dat bedrijven zonder Brexit-strategie ten minste drie maanden nodig hebben voordat ze Brexit-ready zijn.”  

Winnaars van de Brexit

Lees in ons interview met onze douane-expert Sonja Holz wie er bij de winnaars van de Brexit zou kunnen horen.

Lees het interview

Extra kosten zijn niet het grootste probleem

De laatste stap in de voorbereidingen is op dit moment het moeilijkst. Volledig voorbereid zijn houdt tevens in dat alle documenten die noodzakelijk zijn voor de import en export van goederen beschikbaar moeten zijn. Op dit moment werken de meeste betrokken bedrijven voornamelijk op basis van noodplannen, omdat er nog steeds geen bindende wetgeving of procedures voor de periode na de exit zijn. De wettelijk gezien onzekere situatie maakt het voorbereiden op de nieuwe situatie voor alle betrokken partijen extreem moeilijk. Indien er sprake is van een wanordelijke Brexit gaat er voor producten en handelswaar zoals kleding een douaneheffing van 12% gelden. “Kosten zijn slechts één aspect van de internationale handel en een normaal onderdeel bij handelsverkeer", zegt Holz. “Veel belangrijker is hoe we moeten omgaan met de zogenaamde niet-tarifaire handelsbelemmeringen, zoals vergunningen, standaardisatie of inspecties. Welke vergunningen zijn vereist voor het in- en uitvoeren van medicatie? Kan ik nog steeds goederen met een CE-keurmerk importeren? De antwoorden op deze en vele andere vragen kunnen alleen worden verkregen door informatie en overgangsscenario's en zijn slechts een beperkte periode na een harde Brexit van toepassing, terwijl deze kwesties zeer verreikende gevolgen hebben voor onze klanten en voor ons. Ondanks de precaire situatie kijken veel bedrijven de kat uit de boom en wachten ze af wat er zal gebeuren.” Een dergelijke aanpak was voor Sonja Holz nooit een optie: “Het vertrek van het VK uit de EU zorgt niet alleen voor immense vertragingen en extra kosten, maar vooral voor complexere procedures en meer bureaucratie. We bereiden ons zo goed mogelijk voor met de middelen en informatie die beschikbaar zijn. Onze klanten hebben ons op voorhand geïnformeerd over hoe hun goederen- en financiële stromen zullen veranderen. Op basis daarvan hebben we vervolgens samen waar nodig de processen geëvalueerd en oplossingen ontwikkeld.”

Arvato Supply Chain Solutions zorgt dat de klanten „Brexit ready“ zijn

Het onderwerp waar veel aandacht naar uit gaat is masterdatabeheer. “Net als voor alle andere derde landen zullen er, om zelfs alleen maar een douaneaangifte in te dienen, aanvullende documenten moeten worden ingevuld en verwerkt. Hoe dit voor het VK in de praktijk gaat werken is echter nog totaal onduidelijk. Het zullen mogelijk tussen de twee en vijf documenten worden", legt Lisa Marx, Senior Manager van het team van Customs & Trade uit. Voor bedrijven zonder eigen Customs-afdeling en zonder kennis op het gebied van de wettelijke vereisten en regelgeving zal het extra uitdagend zijn. “Het verwerken van douanezaken met derde landen zoals de VS, Rusland of China zijn routineklussen voor onze medewerkers. Ze weten precies welke formulieren er moeten worden ingevuld, waar en wanneer deze moeten worden ingediend en waar specifieke aandacht aan moet worden besteed", vertelt Lisa Marx, die van mening is dat Arvato goed voorbereid is met betrekking tot de uitdagingen omtrent het Verenigd Koninkrijk.

 

 

“Om een soepele datastroom in alle operationele processen te kunnen waarborgen, is alle relevante informatie van onze klanten en de ondersteuning van alle partijen die in het proces betrokken zijn nodig. Alleen wanneer iedereen samenwerkt kunnen de uitdagingen van deze immense verandering het hoofd worden geboden.” 

Lisa Marx
Senior Manager Customs and Trade bij Arvato Supply Chain Solutions

Ondertussen heeft Arvato er in de afgelopen tijd voor gezorgd dat klanten vanuit allerlei verschillende industrieën inmiddels ‘Brexit-ready’ zijn. “Ten eerste moeten we waarborgen dat de klant zijn zakelijke activiteiten voort kan zetten. Dat is de eerste prioriteit", zegt Marc Hansmann, Group Controlling & Strategy bij Arvato, verantwoordelijk voor de Brexit-voorbereidingen in alle businessunits. “Een speciale uitdaging binnen dit project is de impact van politieke beslissingen, niet alleen betreffende onze processen, maar ook die van onze klanten, transportbedrijven en andere dienstverleners.”

Bij het aanpakken van deze uitdagingen profiteert Arvato met name van de sectoroverschrijdende expertise in het logistieke bereik en op het gebied van douane en compliance die in de afgelopen tien jaar is opgedaan. “We kunnen onze klanten zelfs toegevoegde waarde bieden die ze op dit niveau bij geen enkele andere leverancier van logistieke diensten krijgen", zegt Sonja Holz. “Tegelijkertijd is die combinatie van logistieke knowhow en expertise op het gebied van douanezaken een belangrijk, uniek kenmerk dat ons onderscheid van onze concurrentie.” 

Een goed voorbereide dienstverlener kan dus een doorslaggevend voordeel worden voor bedrijven. Terwijl enerzijds de processen snel en gericht worden aangepast en de nodige knowhow reeds beschikbaar is, moeten bedrijven die niet of onvoldoende met de Brexit zijn omgegaan, deze fout tijdrovend en kostenintensief corrigeren. Brexit kan ook een kans zijn voor goed voorbereide bedrijven.

Wilt u weten welke andere belangrijke diensten de afdeling Customs & Trade van Arvato Supply Chain Solutions biedt en waarom Arvato zelfs marktleider op een aantal gebieden is, lees dan hier meer.

Het vermijden van Chaos

Betreffende de verwerking bij de douane werd tijdens de onderhandelingen tussen het VK en de EU besloten dat de roll-on-roll-offgoederenstroom (Eurotunnel) aan de grens moet worden verwerkt, maar het is echter nu al duidelijk dat hiervoor aan Britse zijde niet genoeg personeel is en er ook niet voldoende IT-capaciteit is om het grote aantal douaneaangiften te verwerken. 

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat wordt toegestaan dat bedrijven met een douanegoedkeuring rechtstreeks naar hun vestigingen mogen doorrijden. “In dat geval wordt de grens voor Arvato verplaatst naar de vestiging in Hams Hall, waar dan vervolgens de douaneverwerking kan plaatsvinden.” Dit zou ons, en tegelijkertijd onze klanten, enorm veel tijd en geld besparen, en is volgens Holz een goede manier om de gevreesde Brexit-chaos aan de grens te vermijden. Aanvragen voor de noodzakelijke goedkeuringen hieromtrent worden op dit moment ingediend. 

Het vertrek van het VK uit de EU zal een significante impact hebben op de internationale logistieke en transportindustrieën. Holz is echter optimistisch over de toekomst: “Hoe de situatie zich ook ontwikkelt, wij zijn voorbereid op elk scenario en zullen onze klanten effectief en voortdurend ondersteunen in deze ingewikkelde situatie.”

Kort nagevraagd...

Patrick Corbett, Managing Director UK & Ireland bij Arvato SCM Solutions

 

Patrick Corbett is in het midden van Brexit. In een interview legt hij uit wat de uitdagingen zijn die een stoere Brexit zou betekenen en hoe Arvato Supply Chain Solutions als internationale dienstverlener daarmee omgaat.

1.   Meneer Corbett, wereldwijd wordt een harde Brexit gevreesd. Welke effecten heeft dit op Arvato Supply Chain Solutions in het VK?

Een harde Brexit brengt zeker significante risico's en mogelijke verstoringen voor de supply chains van onze klanten met zich mee. Als we kijken naar de nieuwe en moeilijke situatie, met name met betrekking tot het importeren van goederen en de verwerking bij de douane, is het heel aannemelijk dat er op korte termijn maatregelen moeten worden getroffen, bijvoorbeeld het verhogen van voorraden in het VK of het verplaatsen van verkoopactiviteiten voor het VK van de centrale vestigingen in de EU naar vestigingen in het VK.

2.    Hoe belangrijk is het bedrijfsonderdeel in het VK voor Arvato Supply Chain Solutions en welke veranderingen verwacht je na de Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste Europese e-commercemarkten en is belangrijk voor al onze klanten. Dat zal na de Brexit niet anders zijn. Dit betekent echter ook dat we zo snel mogelijk moeten handelen betreffende de onderwerpen met een langere doorlooptijd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een snelle realisering van extra opslagruimte en de ontwikkeling van innovatieve IT-oplossingen voor de periode na de Brexit. We hebben geen tijd te verliezen.  

3.    Welke voorbereidingen heeft Arvato Supply Chain Solutions getroffen?

We werken nauw samen met de betrokken klanten om de potentiële risico's te minimaliseren. Er is bijvoorbeeld een Commerce-taakgroep opgericht om de stappen te evalueren die kunnen worden genomen in het geval van een no-deal Brexit, met als doel het transport van de goederen van onze klanten naar het VK te optimaliseren. Tegelijkertijd hebben we onszelf goed gepositioneerd en een aantal korte- en langetermijnoplossingen ontwikkeld die in dit scenario zeker bruikbaar zullen zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen onze diensten aan te bieden en om redactionele en reclamegerelateerde inhoud weer te geven, evenals de analyse van het gebruikersgedrag. Door deze website te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Meer over het privacybeleid & cookies.