Beheer van risico's en complexiteit in de gehele Supply Chain

Douane en Handel

De complexiteit van mondiale supply chains wordt steeds groter en onze klanten en hun klanten zijn via steeds meer kanalen actief. Bedrijven zijn meer en meer transnationaal actief en verzenden hun producten over de hele wereld. Elk land heeft zijn eigen commerciële en belastingregels. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de internationale wet- en regelgeving. Door de hoge mate van complexiteit is een uitstekende expertise vereist. De Brexit is momenteel een perfect voorbeeld hiervan. Gevestigde douane- en handelsdiensten worden een beslissende factor in de markt. De afdeling Customs & Trade van Arvato Supply Chain Solutions zorgt ervoor dat de producten van onze klanten de juiste bestemming in het buitenland bereiken.

Lisa Marx, Senior Manager Customs & Trade bij Arvato Supply Chain Solutions

Warehousing en transport zijn belangrijke onderdelen van dit proces, maar wat gebeurt er als de goederen de grens bereiken, maar daar worden tegengehouden omdat de documenten niet volledig of correct zijn ingevuld? De goederen worden vastgehouden bij de douane, moeten worden teruggehaald en opnieuw worden verwerkt. In het ergste geval krijgt de ontvanger ze te laat of zelfs helemaal niet. Om dit te voorkomen werkt de afdeling Customs & Trade zeer nauwkeurig om ervoor te zorgen dat alle documentatie correct en tijdig wordt geleverd, zodat klanten van Arvato ervanuit kunnen gaan dat alles goed gaat aan de grens. De belangrijkste focus ligt met name op landen buiten de EU. “Door het vrij verkeer van goederen binnen de EU, verlopen die processen relatief eenvoudig. Op het gebied van transport ligt de focus op goederentransport vanuit Duitsland naar zogenaamde derde landen, en zorgen we ervoor dat deze leveringen veilig en op tijd op de bestemming aankomen", legt Lisa Marx, Senior Manager van Customs & Trade bij Arvato Supply Chain Solutions uit.

 

Hoewel de verzending van goederen binnen de EU over het algemeen niet onderhevig is aan documentatievereisten, zijn voor het transport van goederen naar derde landen verschillende documenten vereist, zoals het uitvoergeleidedocument, maar ook certificaten van oorsprong, certificaten inzake goederenverkeer of vergunningen. Hierbij verschillen de vereisten van land tot land, wat dit proces extra moeilijk maakt. “Zonder volledige en correct voorbereide papieren komen verzendingen niet aan op de plaats van bestemming. Om die reden moet er bij activiteiten in het kader van gegevensbeheer veel zorg en aandacht worden besteed aan de details. Anders blijft de verzending steken op de grens”, zegt Lisa Marx. Ze voorziet in de nabije toekomst ook extra werk voor zichzelf en haar collega's: “Het Verenigd Koninkrijk wordt binnenkort ook een derde land, net als de VS, Zwitserland of China. Voor dit commerciële verkeer zullen we aanzienlijk meer documenten moeten voorbereiden en verwerken.” Daarnaast merkt ze op: “Naast onze dagelijkse werkzaamheden, fungeren we als het belangrijkste contactpunt betreffende Brexit-kwesties. Wij ontvangen de informatie, waarna we deze zorgvuldig analyseren en integreren in maatregelen en strategieplannen.”

„Met deze dienst beschermen we bedrijven, maar ook Arvato Supply Chain Solutions, tegen heel veel schade. Met onze uiterst specifieke controles voorkomen we dat sancties worden omzeild en beschermen we onze klanten en onszelf tegen het, ook onbewust, overtreden van deze sancties. Omdat we zeer grondig te werk gaan, kunnen we onszelf hierin de beste noemen in vergelijking met onze concurrenten.“

Bij exportactiviteiten draait het niet alleen om het verzenden, maar moet ook rekening worden gehouden met alle vereisten op het gebied van export en compliance. Op dit gebied biedt de afdeling Customs & Trade een speciale dienst aan. Landen, bedrijven en individuen die door de EU, een internationale organisatie of op nationaal niveau een sanctie opgelegd hebben gekregen mogen volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften geen leveringen van goederen en handelswaar ontvangen. Om aan dit exportembargo te voldoen, worden alle binnenkomende orders gecontroleerd tegen verschillende sanctielijsten en afgewezen als daar een reden voor is. “Met een masterdata-volume van 350 miljoen is het aantal hits een getal van vijf cijfers met een periode van zes maanden. In dergelijke gevallen wordt elke masterdata-invoer individueel gecontroleerd", legt Lisa Marx uit. Dat is heel veel werk, maar onze klanten waarderen het.

„Wij zijn de beste op het gebied van compliance“

In vergelijking met het exportvolume is het importvolume, de hoeveelheid goederen die vanuit een derde land naar Duitsland worden geïmporteerd, lager. “Toch vergen dergelijke transacties ook een aanzienlijke hoeveelheid werk, omdat we dan te maken krijgen met inklaring. Namens onze klanten voorzien we de Duitse autoriteiten van alle informatie die vereist is voor elke verzending en ontvangen we een douaneaangifte betreffende de invoerrechten die van toepassing zijn, waaronder douanerechten en belastingen. Enkel wanneer de importheffingen zijn voldaan krijgen deze goederen de status ‘Uniegoederen’ en zijn ze vrij beschikbaar binnen de EU.”

Sinds de oprichting van onze afdeling ruim tien jaar geleden, maken we een gestage groei door en groeien we nog altijd. Lisa Marx vindt dat de ontwikkeling van het bedrijf de juiste kant op gaat: “Voor klanten van over de hele wereld zijn we dé specialist geworden die niet alleen over een exceptionele kennis op het gebied van zowel logistiek als douanediensten beschikt, maar tevens op individuele klantbehoeften inspeelt. Onze combinatie van kennis en knowhow die we hebben opgedaan in het bedrijf is uniek en maakt ons onmisbaar voor veel bedrijven. Ons uitdrukkelijke doel is om onze klanten vakkundig en naar ons beste vermogen te ondersteunen bij het introduceren van hun goederen. We werken er voortdurend aan om goederen en handelswaar in derde landen zoveel mogelijk op basis van gestandaardiseerde procedures te introduceren, waarbij een balans van relevante economische aspecten wordt gewaarborgd. Op de lange termijn zullen wij als afdeling, maar ook Arvato Supply Chain Solutions als bedrijf, door deze diensten nog meer bekendheid krijgen en onze klanten nog meer toegevoegde waarde kunnen bieden."

Terug naar de vorige pag