Mogelijkheden voor diegene die goed zijn voorbereid

De Brexit heeft gevolgen voor de logistiek, maar biedt kansen voor degenen die goed gepositioneerd zijn. Sonja Holz heeft dagelijks te maken met de Brexit in haar functie als Director van de afdeling Customs & Trade van Arvato Supply Chain Solutions. We stelden haar enkele van de belangrijkste vragen met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

 

1. Mevrouw Holz, gelooft u nog in een ordelijke Brexit?

Nee, op basis van de huidige status van de onderhandelingen, verwachten wij bij Arvato een ‘no-deal Brexit'. Veel van de controversiële aspecten zouden zelfs na het vertrek van het VK uit de EU nog altijd niet opgelost zijn en zouden op een later moment moeten worden gereguleerd. Om die reden ligt onze focus op het waarborgen dat we in de toekomst nog altijd onze contractuele verplichtingen richting onze klanten kunnen nakomen, en dat het kwaliteitsniveau met dezelfde toezeggingen als in het verleden gehandhaafd blijft. Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier zeer succesvol in zullen slagen. We hebben de afgelopen maanden dan ook intensief gebruikt om onszelf voor te bereiden op de grote dag. 

2. Meer bureaucratie, aanzienlijke vertragingen en hogere kosten: een wanordelijke Brexit zal voor veel bedrijven een enorme uitdaging vormen. Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen?

In de zeer internationale logistiek- en transportsector hebben we al te maken met extreem complexe processen en producten die meestal sterk verweven zijn met andere economische sectoren. Dat zal na een harde Brexit alleen maar meer worden, omdat we niet meer terug kunnen vallen op wetten en procedures, maar moeten werken met noodplannen die vaak snel in elkaar zijn gezet door de politici die verantwoordelijk zijn voor deze situatie. De noodzakelijke regelgeving wordt in eerste instantie gebaseerd op aannames. Dat leidt tot een grotere complexiteit en het risico op chaotische situaties op een aantal gebieden. 

3. Hoe kunnen we het gerelateerde risico minimaliseren?

Door niet alleen de focus te leggen op de onderhandelingen tussen de EU en het VK, maar door te kijken naar de situatie als geheel, van zowel de exportkant als de importkant. Terwijl nog veel bedrijven een afwachtende houding aannemen met betrekking tot de ontwikkelingen, zijn wij al voorbereid. Voor resellers werken we bijvoorbeeld aan de herziening van de regelgeving in het derde land en controleren we de secundaire wetgeving. Aan welke normen moet in Rusland worden voldaan? Wat zijn de douanerichtlijnen in Zwitserland? Welke instanties of organen zijn verantwoordelijk in China? Wat betreft informatie geeft deze vooruitkijkende strategie ons een belangrijke voorsprong ten opzichte van de concurrentie, die we in het voordeel van de klant kunnen gebruiken. 

4. Zijn er helemaal geen positieve aspecten te benoemen van een wanordelijke Brexit?

In het geval van de Brexit zijn er vooral veel verliezers, maar in de realiteit ook een paar winnaars. Dat zijn waarschijnlijk logistieke bedrijven die, naast hun expertise betreffende hun kernactiviteiten, ook over knowhow betreffende douanegerelateerde kwesties beschikken. Indien deze bedrijven die gecombineerde kennis ten voordele van de klant kunnen inzetten, ontstaat daardoor een groot concurrentievoordeel. Producten en handelswaar worden echter niet alleen maar tot de grens getransporteerd, maar ook over grenzen. Wat heb je aan de beste logistieke diensten als de verzending wordt tegengehouden aan de grens, omdat de douanevoorschriften niet zijn nageleefd? Competent zijn op het gebied van internationaal transport is daarom een goede basis, maar een internationaal douanenetwerk is net zo belangrijk. Wij bij Arvato Supply Chain Solutions zijn zeer goed gepositioneerd op beide gebieden. Om die reden kunnen we onszelf een van de winnaars noemen.  

Terug naar vorige pag.