Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Denk globaal, handel lokaal

We meten ons succes niet alleen op basis van onze economische cijfers, maar ook op basis van hoe duurzaam en verantwoord we opereren. We zien onszelf als onderdeel en partner van de maatschappij waarin we leven. Om die reden streven we ernaar verantwoord te handelen, voor onze medewerkers, onze samenleving en om het milieu te beschermen.

Als internationaal bedrijf met meer dan 85 locaties wereldwijd, hechten we een groot belang aan onze betrokkenheid in lokale programma's. We zijn ervan overtuigd dat we het meeste kunnen bereiken wanneer we ons bewust zijn van wat er om ons heen gebeurt. Daarom moedigen we onze medewerkers aan om betrokken te raken en lokale initiatieven van goede doelen te steunen.

Arvato is een 100%-dochteronderneming van Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Meer informatie over onze projecten, de waarden die ten grondslag liggen aan onze onderneming en onze bindende richtlijnen betreffende de juridische naleving en ethisch handelen is te vinden op www.bertelsmann.de. Aangezien Arvato onderdeel uitmaakt van Bertelsmann SE & Co. KGaA, wordt er door Arvato geen separaat CR-rapport uitgegeven.

Corporate responsibiliy report

Compliance, gegevensbescherming, diversiteit en pers; de medewerkers en externe belanghebbenden verwachten dat Bertelsmann hieromtrent zijn verantwoording neemt. Het Bedrijfsverantwoordelijkheidsrapport laat zien hoe het bedrijf aan deze verwachtingen voldoet.

Lees meer (Engels)

Carbon footprint

Sinds 2008 heeft Bertelsmann regelmatig de Carbon Footprint van de gehele groep berekend en andere gegevens betreffende energie, papier, water, afvalwater en afval verzameld. Hiervoor verzamelt, analyseert en groepeert het Corporate Center de milieugegevens van de bedrijven en vestigingen van de divisies wereldwijd. Het berekenen van de Carbon Footprint zorgt voor transparantie betreffende de impact op het milieu en het klimaat en de milieuprestaties van Bertelsmann, en maakt het voor het management mogelijk om verbeteringsmaatregelen te ontwikkelen.

Lees meer (Engels)

Gedragscode (Code of Conduct)

De Bertelsmann Code of Conduct dient tevens als richtlijn voor juridisch conform en ethisch gedrag, richting zakelijke partners en het publiek, en is bindend voor alle medewerkers wereldwijd.

 

Lees meer (Engels)

Essentials

De Bertelsmann Essentials voorzien in de doelen en basiswaarden van de medewerkers, het uitvoerend management en de aandeelhouders van ons bedrijf en bouwen voort op de bedrijfsstatuten. Het is de verantwoordelijkheid van het uitvoerend management deze waarden te verspreiden en te belichamen en als rolmodel te fungeren. De Bertelsmann Essentials weerspiegelen de gemeenschappelijke interpretatie van onze bedrijfscultuur en worden doorlopend gecontroleerd, herzien en verbeterd.

Lees meer (Engels)