Imprint

Imprint conform § 5 Duitse wet inzake telemedia (Telemediengesetz)

Eigenaar van deze website

Arvato Supply Chain Solutions SE
Reinhard-Mohn-Straße 22
33333 Gütersloh
Duitsland

Telefoon +49 511 8999 55650
E-Mail Contact
https://arvato.com

Arvato Supply Chain Solutions SE
Btw-nummer: DE 319 051 807
Handelsregister: Rechtbank Gütersloh HRB 11370

Managing directors:
Andreas Barth, Julia Börs, Frank Schirrmeister, Dr. Thorsten Winkelmann

Verantwoordelijk voor inhoud:
Arvato Communications, Arvato Supply Chain Solutions SE.

Deze imprint geldt voor de Arvato Supply Chain Solutions Business Group.

Aansprakelijkheid:
Alle informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd. We stellen alles in het werk om de beschikbare informatie continu aan te vullen en te actualiseren. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie compleet, juist en volledig actueel is. Arvato Supply Chain Solutions SE verstrekken deze informatie zonder enige zekerheid of garantie van welke aard dan ook, hetzij expliciet, hetzij impliciet. Arvato Supply Chain Solutions SE aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, voor zover deze schade niet is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid van de Arvato Supply Chain Solutions Business Group. Onze webpagina's bevatten links naar externe websites. Deze links zijn louter informatief bedoeld. Wij hebben geen invloed op de ontwikkeling van de inhoud van deze gelinkte websites. De eigenaren van de gelinkte pagina's zijn daarom als enigen verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Copyright:
Copyright 2018 / Arvato Supply Chain Solutions SE. Alle rechten voorbehouden. Al het materiaal op deze website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, logo's en ander materiaal (hierna gezamenlijk: "Inhoud") en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsstijl, zijn eigendom van Arvato Supply Chain Solutions SE of daaraan gelieerde ondernemingen. U stemt ermee in dat u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arvato Supply Chain Solutions SE de inhoud van de website niet zult kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, overdragen, wijzigen of distribueren, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze rechten gelden en zijn beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst worden ontwikkeld. Deze verklaring geldt tevens voor alle inhoud die op deze website is opgenomen en die eigendom is van een andere licentiegever.

Sociale media
Deze imprint geldt voor de volgende profielen op sociale media:

Gelicentieerde rechten:
Deze website gebruikt foto's van Shutterstock (https://shutterstock.com).

Geldig vanaf: April 2020